เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลากลางหลังเก่า จังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 เทศบาลเมืองลำพูน นำโดย นายพิสิษฐ์ กสิกรณ์ รองปลัดเทศบาลเมืองลำพูน และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลากลางหลังเก่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี เพื่อปรับภูมิทัศน์ ตัดหญ้า ตกแต่งกิ่งไม้ เก็บกวาดขยะมูลฝอย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่พระองค์ทรงทำคุณประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง ตลอดจนปกปักรักษาเอกราชของชาติจนทำให้มีประเทศไทยอย่างเช่นทุกวันนี้