ประกาศเทศบาลเมืองลำพูด เรื่อง ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ 2565