ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ 2565