ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2565