เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน ขับเคลื่อนโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมคุณธรรม 27 เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมคณะผู้บริหาร ประชุมร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน และผู้แทนจากบริษัทโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน “1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ” โครงการดังกล่าวจะดำเนินการในพื้นที่ถนนรอบเมืองนอก ตั้งแต่ถนนจิตตวงค์พันรังสรรค์ ถึงบริเวณการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน โดยการนำเสาไฟฟ้า สายสื่อสารต่างๆ ลงใต้ดิน หรือที่เรียกว่า เคเบิลใต้ดิน จะช่วยลดปัญหาไฟฟ้าดับและกระแสไฟฟ้ารั่ว เพื่อป้องกันการเกิดไฟไหม้ ทั้งยังเป็นการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ มรดกทางวัฒนธรรมเมืองลำพูน ให้มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย

เทศบาลเมืองลำพูน ได้ดำเนินโครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองลำพูน ด้วยสาธารณูปโภคใต้ดินมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2556 บริเวณถนนอินทยงยศ เป็นถนนสายวัฒนธรรมของเมือง , ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2557 บริเวณถนนในเขตเมืองเก่า, ระยะที่ 3 ปีงบประมาณ 2558 ถนนเจริญราษฎร์ฝั่งตะวันตก และระยะที่ 4 ปีงบประมาณ 2559  ถนนเจริญราษฎร์ฝั่งตะวันออก ความสำคัญและความโดดเด่นของโครงการ คือสามารถพัฒนาและปรับสภาพภูมิทัศน์ภายในบริเวณเขตเมืองเก่าให้มีความเป็นระเบียบ รองรับและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเมืองลำพูน รักษาเอกลักษณ์และปรับปรุงพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมของเมืองประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตให้คงอยู่อย่างมีคุณค่า รวมทั้ง ระบบเคเบิลใต้ดินจะทำให้ การส่งกระแสไฟฟ้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีอายุการใช้งานยาวนาน สร้างความมั่นคงให้กับระบบจ่ายไฟฟ้าและความปลอดภัยของประชาชน