เทศบาลเมืองลำพูนได้รับบริจาครถตู้เพื่อจัดทำเป็นรถบริการนำส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาล จาก ท่านพระครูปัญญาธรรมวัฒน์ (พระครูบาอินทร ปัญญาวัฑฒโน) เจ้าอาวาสวัดสันป่ายางหลวง พร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมรับมอบรถตู้เพื่อจัดทำเป็นรถบริการนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล ซึ่งได้รับบริจาคจากท่านพระครูปัญญาธรรมวัฒน์ (พระครูบาอินทร ปัญญาวัฑฒโน)  เจ้าอาวาสวัดสันป่ายางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์ ผู้มีจิตใจอันเป็นกุศล

ซึ่งรถคันดังกล่าวเทศบาลเมืองลำพูนจะจัดให้เป็นการพาหนะสำหรับใช้นำส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาล เป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยขั้นพื้นฐาน และบรรเทาความเดือดร้อนรวมถึงปัญหาอื่นๆที่เป็นอุปสรรค ต่อการเดินทางไปโรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วย เช่น ปัญหาการขาดแคลนพาหนะหรือไม่สะดวกในการเดินทาง ไปโรงพยาบาลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เช่นนี้ จึงนับเป็นโอกาสดีของผู้ป่วยที่จะได้รับการดูแลเบื้องต้นในการเข้าถึงบริการสาธารณะและช่วยลดความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในสังคมได้