นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเคเบิ้ลใต้ดิน “1 จังหวัด 1 ถนน เฉลิมพระเกียรติ” ให้แก่ศูนย์ข่าว Thai PBS ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูนให้สัมภาษณ์ กับศูนย์ข่าว Thai PBS ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับความคืบหน้าการดำเนินโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเคเบิ้ลใต้ดิน“๑ จังหวัด ๑ ถนน เฉลิมพระเกียรติ” ซึ่งเป็นโครงการที่กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้เป็นหนึ่งในโครงการภายใต้โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตประชาชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยให้แต่ละจังหวัดคัดเลือก ถนนจังหวัดละ ๑ สาย เพื่อดำเนินการปรับปรุงผิวถนน บาทวิถี พัฒนาภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย สะอาดสวยงามและปลอดภัย

ซึ่งจังหวัดลำพูน ได้คัดเลือกถนนเส้นรอบเมืองนอก ตั้งแต่บริเวณสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดลำพูนไปจนถึงเชิงสะพานท่านาง เป็นพื้นที่ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองลำพูนและเป็นเส้นทาง ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เศรษฐกิจหรือเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับเทศบาลเมืองลำพูน ในการขุดเจาะพื้นผิวถนนและการวางท่อ มีระยะทางรวมทั้งสิ้น ๒.๒ กิโลเมตร

นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ได้นำทีมงานลงพื้นที่บริเวณหน้าการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน เพื่อดูความก้าวหน้าของโครงการ พร้อมปิดท้ายด้วยการให้สัมภาษณ์ว่าการดำเนินโครงการนี้มีเป้าหมายสำคัญ ในการพัฒนาและจัดระเบียบสายสื่อสารและสายไฟฟ้าลงใต้ดิน ลดปัญหาสายสื่อสารหรือสายไฟฟ้าที่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุต่อประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน หรือปัญหาเรื่องไฟไหม้สาย ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จตามโครงการ เทศบาลเมืองลำพูนจะดำเนินการปลูกต้นไม้ประดับ เพิ่มความร่มรื่น ให้กับ“๑ จังหวัด ๑ ถนน เฉลิมพระเกียรติ”เป็นเส้นทางที่สวยงามเหมาะแก่การเดินท่องเที่ยวและออกกำลังกายของประชาชนต่อไป