นายกเทศมนตรีเมืองลำพูนร่วมงานประเพณีสรงน้ำองค์พระบรมธาตุเจ้าหริภุญชัย ประจำปี 2565

นายกเทศมนตรีเมืองลำพูนร่วมงานประเพณีสรงน้ำองค์พระบรมธาตุเจ้าหริภุญชัย ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จ.ลำพูน นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุเจ้าหริภุญชัย ประจำปี 2565 โดยมีการเคลื่อนขบวนแห่อัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน พร้อมเครื่องราชสักการะน้ำทิพย์ดอยขะม้อ และน้ำทิพย์ที่สำคัญจากอำเภอต่างๆ ที่เคลื่อนขบวนมาจากศาลากลางจังหวัดลำพูนหลังเก่าเข้าสู่บริเวณพิธี

ซึ่งในปี 2565 นี้ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ได้จัดงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุเจ้าหริภุญชัย(งานแปดเป็ง) ขึ้นระหว่างวันที่ 9-15 พฤษภาคม 2565 ถือเป็นประเพณีที่ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดลำพูนที่ประชาชนชาวจังหวัดลำพูนและนักท่องเที่ยวทั่วทุกสารทิศจะเดินทางมาร่วมพิธี โดยการตระเตรียมน้ำขมิ้นส้มป่อย และกรวยดอกไม้ที่สวยงาม นำมาสรงน้ำพระบรมธาตุฯ เพื่อเป็นการร่วมแสดงพลังศรัทธาอันแรงกล้า ทั้งยังเป็นการสืบทอดและบำรุงพระพุทธศาสนาในฐานะพุทธศาสนิกชนที่ดีต่อไป