เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมคุณธรรม 27 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมคณะผู้บริหาร ประชุมร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน ผู้แทนจากบริษัทโทรคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามระยะการดำเนินการ และความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน “1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ” ถนนรอบเมืองนอก จังหวัดลำพูน ตั้งแต่ถนนจิตตวงศ์พันรังสรรค์ ถึงบริเวณการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน

ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับเทศบาลเมืองลำพูน ในการขุดเจาะพื้นผิวถนนและการวางท่อในเส้นทางดังกล่าว เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดระเบียบสายไฟฟ้า และสายสื่อสารทั้งหมดลงใต้ดิน สร้างความปลอดภัยและลดปัญหาไฟไหม้สาย รวมถึงอุบัติเหตุต่างๆ ได้ พร้อมนี้ได้หาแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการจราจรในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้ระมัดระวังในระหว่างการดำเนินการช่วงนี้

******************************************************************************************