เทศบาลเมืองลำพูนต้อนรับคณะจากเทศบาลเมืองแม่เหียะ ในการศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย

เทศบาลเมืองลำพูนต้อนรับคณะจากเทศบาลเมืองแม่เหียะในการศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูนพร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลเมืองแม่เหียะ นำโดย นายเศวต เวียนทอง รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ นำคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครู สังกัดเทศบาลเมืองแม่เหียะ เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย  (การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ) เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปส่งเสริมหรือประยุกต์ใช้และยกระดับมาตรฐานการศึกษาในท้องถิ่นให้มีคุณภาพโดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ

เทศบาลลำพูน ได้นำเสนอหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ“การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยระบบถอดรหัสเสียงและตัวอักษร (Phonemics and Phonics) เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต” ที่สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ใช้สำหรับจัดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ นอกจากนี้หลักสูตรดังกล่าว ทำให้เทศบาลเมืองลำพูนคว้ารางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑ การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทดีเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จากการส่งนวัตกรรมเพื่อเข้ารับการประเมิน เรื่อง โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยระบบถอดรหัสเสียงและตัวอักษร Phonemics & Phonics เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอีกด้วย