เทศบาลเมืองลำพูนปล่อยแถว ประชาสัมพันธ์การจัดระบบจราจร ภายในเขตเทศบาลเมืองลำพูน พร้อมกัน ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ นี้

เทศบาลเมืองลำพูนปล่อยแถว ประชาสัมพันธ์การจัดระบบจราจรภายในเขตเทศบาลเมืองลำพูน พร้อมกัน ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ นี้

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดระบบจราจรภายในเขตเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนภายในเขตเทศบาล

การจัดระบบจราจรในครั้งนี้ เทศบาลเมืองลำพูนร่วมกับงานจราจร สถานีตำรวจภูธร เมืองลำพูน ได้ดำเนินการหารือแนวทางร่วมกันในการจัดระบบการจราจรภายในเขตเทศบาล ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยทดลองจัดระบบทั้งหมดพร้อมกัน ๓ จุด ดังนี้

  1. จัดระบบการจราจรการเดินรถถนนรอบเมืองนอก โดยให้รถเดินทางเดียว ตั้งแต่ร้านถุงแก้ว จนถึง แยกประตูช้างสี
  2. จัดระบบการจราจรการจอดรถถนนเจริญราษฏร์จัดให้จอดรถได้ทั้ง ๒ฝั่งถนนยกเว้น (เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐น.                              และ ๑๕.๐๐ – ๐๗.๐๐ น.)
  3. จัดระบบการจราจรบริเวณคูเมือง ๑๒ หน้าร้านโมเดิรน์ จนถึงแยกโค้งครูบา (ในเวลา ๑๗.๐๐ – ๒๒.๐๐ น.)

จัดระบบฯ พร้อมกันทั้ง ๓ จุด ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ นี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ ประชาชนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดระบบจราจรในเขตเทศบาลเมืองลำพูน  ได้ที่ งานรักษาความสงบและความมั่นคง สำนักปลัดเทศบาล หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓-๕๑๑๐๑๓  ต่อ ๑๐๐ (ในวันและเวลาราชการ)