เทศบาลเมืองลำพูน เปิด Walk in ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เทศบาลเมืองลำพูน โดยศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลแบบ Walk in ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูนใน 7 กลุ่มเป้าหมายทุกสิทธิการรักษา บรรยากาศเต็มไปด้วยประชาชนที่ตระหนักถึงความสำคัญให้ความสนใจเข้ารับบริการอย่างต่อเนื่อง โดยเทศบาลได้จัดทีมบุคลากรทางการแพทย์ ให้บริการรวมถึงให้คำแนะนำแก่ผู้รับบริการ                                ตั้งแต่ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ บริเวณโรงจอดรถศูนย์บริการสาธารณสุขฯ

ซึ่งไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส (Influenza Virus) ทำให้เกิดความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจและระบบอื่น ๆแต่มีความแตกต่างจากไวรัสทางเดินหายใจทั่ว ๆ ไป เนื่องจากอาการของไข้หวัดใหญ่มักจะมีอาการที่รุนแรงและอาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น  โรคปอด, โรคหัวใจ, โรคเบาหวาน และผู้ที่มีภูมิต้านทานร่างกายที่ไม่แข็งแรงไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจที่มีการระบาดอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในสังคมเมืองที่ผู้คนส่วนใหญ่ทำงาน ในอาคารปิด ใช้ระบบหมุนเวียนอากาศร่วมกัน ส่งผลให้เกิดการระบาดของโรคได้ง่ายและรวดเร็วการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่จะช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ได้ และยิ่งเป็นคนที่มีความเสี่ยงจะเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาควรเข้ารับการฉีดป้องกันเพื่อผลลัพธ์ที่ดี