ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ณ บริเวณสนามกีฬาซอย 8 และซอย 8/1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน