นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ร่วมพิธีพุทธาภิเษกพระเสตังคมณี และพิธีเทวาภิเษกอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ณ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน (ศาลากลางจังหวัดลำพูน แห่งใหม่)

นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ร่วมพิธีพุทธาภิเษกพระเสตังคมณี และพิธีเทวาภิเษกอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี

ณ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน (ศาลากลางจังหวัดลำพูน แห่งใหม่)

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 นายประภัสร์ ภู่เจรญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษกพระเสตังคมณีและพิธีเทวาภิเษกอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ซึ่งประดิษฐานภายในบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน(ศาลากลางจังหวัดลำพูน แห่งใหม่) โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย และนางจิณณารัตน์ สัมพันธรัตน์  อุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย , นายวีระชัย ภู่เพียงใจ , นายณรงค์ อ่อนสะอาด อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ,นายชัชวาล ฉายะบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตที่ 15 ,นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน,  นางปนัดดา เนาวรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการในพื้นที่จังหวัดลำพูน

โดยพิธีพุทธาภิเษกพระเสตังคมณี และพิธีเทวาภิเษกอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี เริ่มตั้งแต่เวลา 12.30 น. สวดรอบที่ 1 สวดเบิกเนตร รอบที่ 1 โดยมีพระศรีธรรมโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ สวดรอบที่ 2 สวดเบิกเนตร รอบที่ 2 เวลา 14.00 น. มีพระครูวิสิฐปัญญากรเจ้าอาวาสวัดบ้านตอง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ สวดรอบที่ 3 สวดเบิกเนตร รอบที่ 3 เวลา 15.30 น. พระกิตติวิมล เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

จากนั้น เวลา 16.30 น. จัดพิธีฟ้อนเล็บบวงสรวงอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี โดยประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน  ได้นำส่วนราชการและประชาชนจำนวน ๑,๐๐๐ คน ร่วมฟ้อนเล็บถวาย และในเวลา 17.00 น. ประกอบพิธีพุทธาภิเษกพระเสตังคมณี และพิธีเทวาภิเษกอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี สวดรอบที่ 4 โดยมี พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ จุดเทียนมหามงคล  เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน จัดขึ้น ณ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน  (ศาลากลางจังหวัดลำพูน แห่งใหม่)

*********************