เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2565 เทศบาลเมืองลำพูน โดย นางทิพวรรณ ความสุข เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565 พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์จำนวน 10 รูป โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน นางปนัดดา เนาวรัตน์ หัวหน้าราชการทุกภาคส่วน และประชาชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก จัดขึ้น ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน