เทศบาลเมืองลำพูน ศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ณ จังหวัดลำปาง

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมคณะผู้บริหาร นำพนักงานเทศบาล ศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน 2565 ณ จังหวัดลำปาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวให้กับบุคลากรของเทศบาลเมืองลำพูน

ซึ่งนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ได้วางแนวทางการศึกษาดูงานและบรรยายเรื่องภาพรวมการบริหารจัดการที่ดีในด้านวัฒนธรรมและเมืองเก่า สู่การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเมืองลำพูน เริ่มต้นเปิดมุมมองด้านการท่องเที่ยวจุดแรก ผ่าน “ถนนสายวัฒนธรรม” ชุมชนท่ามะโอ ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ของลำปาง นับตั้งแต่ก่อตั้งเมือง เขลางค์นคร เป็นจุดศูนย์กลางในการค้าไม้สักของภาคเหนือที่มีผู้คนหลากหลายเชื้อชาติมาอยู่รวมกันทั้งไทย อังกฤษ พม่าและจีน ทำให้มีการผสมผสานวัฒนธรรมไว้อย่างลงตัว

จากนั้น เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ลำปาง “มิวเซียมลำปาง” หรือ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง เป็นพิพิธภัณฑ์น้องใหม่ที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของเมืองลำปาง ภายในบรรจุเรื่องราวจัดแสดงผ่านสิ่งของที่น่าสนใจ ถูกรวมไว้ในตัวอาคารศาลากลางหลังเก่า ซึ่งเป็นหมุดหมายที่ดีในการเล่าเรื่องราวของเมืองลำปางจากอดีตจนเห็นภาพในปัจจุบัน โดยได้รับเกียรติจากท่านกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง บรรยายแนวทาง “การบริหารจัดการพื้นที่เศรษฐกิจเมืองเก่า” โดยการนำเอาแหล่งวัฒนธรรมมาพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกระตุ้นเศรษฐกิจ

ต่อด้วยการเข้าชม “บ้านป่องนัก” เป็นบ้านที่มีหน้าต่างจำนวนมากถึง 469 บาน ซึ่งหน้าต่างภาษาคำเมืองเรียกว่า “ป่อง” รวมถึงชมแหล่งภาพเขียนสีประตูผา อ.แม่เมาะ จังหวัดลำปาง เป็นภาพเขียนสีโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ อายุประมาณ 3,000–5,000 ปี ซึ่งเป็นภาพเขียนสีที่ยาวที่สุดในเขตภาคเหนือ ที่มีภาพเขียนสีมากกว่า 1,872 ภาพ สามารถจำแนกออกเป็น 7 กลุ่มด้วยกันตามลักษณะการวาด

นอกจากนี้ ได้เยี่ยมชมพื้นที่เศรษฐกิจเมืองเก่าจังหวัดลำปาง อุดหนุนสินค้าชุมชนอาหารพื้นถิ่นและสัมผัสบรรยากาศของ “กาดกองต้า” หรือตลาดจีน เป็นตลาดโบราณของเมืองลำปาง ตั้งอยู่ขนาบแม่น้ำวัง ซึ่งความน่าสนใจของกาดกองต้า คือสถาปัตยกรรมบ้านเรือน ได้แก่ แบบไทยภาคกลาง เรือนล้านนา เรือนพม่า เรือนแบบจีน และเรือนขนมปังขิงแบบฝรั่งเศส  ต่อด้วยเข้าชม “บ้านหลุยส์”  ที่ก่อสร้างระหว่างปี พ.ศ. 2440 ถึง พ.ศ.2449 ผู้สร้างอาคารนี้คือ หลุยส์ โทมัสคุนนิส เลียวโนเวนส์ (Louis Thomas Gunnisleonowens) ผู้ก่อตั้งบริษัท หลุยส์ ตี.เลียวโนเวนส์ ดำเนินธุรกิจ ค้าไม้ในจังหวัดลำปาง ปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จังหวัดลำปาง และปิดท้ายด้วยการ ตามรอยเส้นทางรถม้า ชมย่านเศรษฐกิจเมืองเก่าลำปาง

สำหรับการศึกษาดูงานในครั้งนี้ นับเป็นการเปิดมุมมองการท่องเที่ยววิถีใหม่ให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อนำแนวทางที่ได้ศึกษาเรียนรู้กลับมาพัฒนา ส่งเสริม และต่อยอดสร้างเส้นทางเศรษฐกิจ เส้นทางการท่องเที่ยวในรูปแบบที่น่าสนใจ โดยการเล่าเรื่องราวผ่านอาคาร สถานที่ บ้านเรือน ถนน หรือสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ในอดีตที่ทรงคุณค่าให้กับเมืองลำพูนต่อไป