เทศบาลเมืองลำพูนต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลเมืองป่าตอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายพุธิพล  ปันทะธง  เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และนางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลเมืองป่าตอง นำโดย นายวีระศักดิ์ ขมิ้นทอง  รองนายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง จำนวน 31 คน เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรม และการดำเนินการโครงการต่างๆ  ซึ่งเทศบาลเมืองลำพูนได้นำเสนอพร้อมบรรยายสรุป เทศกาลโคมเมืองลำพูนที่เป็นโครงการสำคัญช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ ด้านการท่องเที่ยวและพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนของเมืองลำพูน