เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(DGA) ประชุมโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธาน เปิดการประชุมร่วมโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์การมหาชน) หรือ DGA ซึ่งมี นายสุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมหารือกับเทศบาลเมืองลำพูนเกี่ยวกับโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล และการใช้งานระบบบริหารงานและการให้บริการประชาชนสำหรับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น(Local Government V 2.0) เพื่อหาข้อสรุปและทิศทางที่เหมาะสมสำหรับรองรับการใช้งานจริงที่หลายหลาย
สำหรับโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล เน้นรูปแบบการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ถือเป็นด่านหน้าที่สำคัญและใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด การอำนวยความ สะดวดและลดภาระขั้นตอนในการติดต่อราชการต่างๆ โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้จะเป็นตัวช่วยสำคัญในการขับเคลื่อนรัฐบาลท้องถิ่นดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป