เทศบาลเมืองลำพูนรับมอบศาลาพักคอยเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนได้ใช้ประโยชน์

เทศบาลเมืองลำพูนรับมอบศาลาพักคอยเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนได้ใช้ประโยชน์

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายประภัสร์ ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมรับมอบศาลาพักคอยตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ระหว่างหน้าโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูนและวิทยาลัยเทคนิคลำพูน มอบให้โดย คุณจรัล – คุณมาลี หวังดี พร้อมครอบครัว ให้เทศบาลเมืองลำพูนได้ดูแลในฐานะเจ้าของพื้นที่ ซึ่งศาลาพักคอยแห่งนี้จะใช้เป็นจุดพักคอยรถโดยสารประจำทาง หรือจุดนั่งพักที่นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปสามารถใช้ประโยชน์ต่อไป