นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ประชุมแผนวิชาการจัดการศึกษา ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายประภัสร์  ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ประชุมแผนวิชาการจัดการศึกษา ร่วมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลำพูน โดยให้ความรู้เกี่ยวกับทิศทางการจัดการศึกษา ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27 เทศบาลเมืองลำพูน