เทศบาลเมืองลำพูนให้การต้อนรับคณะคณาจารย์และนักศึกษา จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลำพูน ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเยี่ยมชมข่วงพันปีลำพูน ซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจชุมชนแห่งใหม่ที่ตั้งอยู่บนถนนรถแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ได้กล่าวถึงการดำเนินการโครงการข่วงพันปี@ลำพูน กับการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมเก่าของเมืองลำพูน เพื่อเชื่อมโยงสถาปัตยกรรมเก่ากับกิจกรรมเมืองเดินได้เปิดมุมมองด้านการท่องเที่ยวในเขตเมืองเก่าลำพูน

จากนั้น นางสาวสุทธิณี สุริยกุล ณ อยุธยา ได้กล่าวถึงภาพรวมของการดำเนินโครงการข่วงพันปี  จากจุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน ที่มีการพัฒนาและต่อยอดโครงการให้กลายเป็นตลาดสินค้าชุมชน จัดจำหน่ายทั้งสินค้าเกษตรปลอดภัย อาหารพื้นบ้าน และงานหัตถกรรมต่างๆซึ่งขับเคลื่อนด้วยกำลังหลักคือประชาชนในท้องถิ่น โดยคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเทศบาลฯเกี่ยวกับรูปแบบสถาปัตยกรรม วัฒนธรรม และรูปแบบของการจัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ในการศึกษาต่อไป