เทศบาลเมืองลำพูนประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565

วันที่ 6กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เทศบาลเมืองลำพูนประกอบพิธี ทางศาสนา พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ สวดชัยยะมงคลคาถา และประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ซึ่งมีนายสิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ร่วมพิธี

สำหรับความสำคัญของเทียนพรรษา ชาวพุทธจะยึดถือเป็นประเพณีนำเทียนไปถวายในเทศกาลเข้าพรรษา นับเป็นกิจกรรมที่ดีงามเพราะนอกจากพุทธศาสนิกชนจะได้รับกุศลบุญจากเทียนที่ถวายเป็นเครื่องสักการบูชาแล้ว ผลพลอยที่ได้ตามมาคือได้แสงสว่างเพื่ออำนวยประโยชน์สำหรับพระภิกษุสามเณรในการประกอบศาสนกิจในยามค่ำคืนสำหรับจุดในโบสถ์ตั้งแต่วันเข้าพรรษาจนถึงวันออกพรรษาและที่สำคัญคือได้ความสมัครสมานสามัคคีของหมู่คณะที่นับเป็นผลานิสงส์อันยิ่งใหญ่ที่เห็นได้อย่างชัดเจน ซึ่งเทศบาลเมืองลำพูน จะนำเทียนพรรษาร่วมถวายทานเป็นพุทธบูชาในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นี้ต่อไป