เทศบาลเมืองลำพูนพัฒนาลำน้ำเหมือง แก้ไขปัญหาการระบายน้ำช่วงหน้าฝน

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565   เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายสิริวุฒิ  คำธิตา  รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน  นำเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาล ลงพื้นที่พัฒนาฟื้นคืนสภาพลำเหมือง ซอยเพิ่มมิตร ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำในช่วงฤดูฝน ป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่ราบลุ่ม เพื่อปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของประชาชนต่อไป

**********************************************************************