เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับชมรมคนรักสุขภาพลำพูน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตลำปาง จัดโครงการอบรมไลน์ดานซ์ เพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับ ชมรมคนรักสุขภาพลำพูน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตลำปาง จัดโครงการฝึกอบรมและไลน์ดานซ์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยมี นางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานกล่าวเปิด และให้โอวาทแก่ผู้เข้าอบรมโครงการอบรมลีลาศและไลน์ดานซ์ จัดขึ้น ณ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง

ไลน์ดานซ์ เป็นกิจกรรมการเต้นออกกำลังกาย ที่ผู้ไม่มีพื้นฐานการเต้นสามารถเต้นตามได้ง่าย นอกจากจะสร้างความสนุนสนาน เพลิดเพลินแล้ว ไลน์ดานซ์ยังช่วยให้ร่างกายแข็งแรงได้ไม่ต่างกับการออกกำลังกายประเภทอื่นๆ ช่วยให้เลือดฉูบฉีดดี รู้สึกกระฉับกระเฉง อีกทั้งยังเป็นการบริการสมอง ฝึกเรื่องความจำจากการจดจำท่าเต็ม และการเคลื่อนไหวไปในทิศทางต่างๆ ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคความจำเสื่อม

***********************************************************