เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565 รับอานิสงส์ผลบุญโดยถ้วนหน้า

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เทศบาลเมืองลำพูน นำโดย นายสิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ,นายอานนท์ ยาวิคำ รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และ นางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานครู และพนักงานเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน และวัดสันป่ายางหลวง โดยประกอบพิธีถวายเทียนพรรษา และรับฟังพระธรรมเทศนา เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สืบสานประเพณีอันดีงาม เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา
การถวายเทียนพรรษา ถือเป็นกุศลอย่างหนึ่งของการให้ทานด้วยแสงสว่าง ซึ่งจะมีอานิสงส์ให้แก่ผู้ถวายมีปัญญาที่ เฉลียวฉลาด คิดสิ่งใดมีความแตกฉาน ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้อย่างน่าอัศจรรย์ อันเนื่องมาจากได้ให้แสงสว่างแก่พระสงฆ์ การถวายเทียนพรรษา ได้ยึดถือเป็นประเพณีอันดีงามและเป็นหนทางหนึ่งที่จะน้อมนำจิตใจของบุคคลเข้าถึงหลักธรรมของพระพุทธศาสนา