เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ประจำปี 2565

วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 จังหวัดลำพูนประกอบพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ประจำปี 2565 โดย พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหารจังหวัดลำพูน เป็นประธานสงฆ์ และนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ในการนี้ เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายเมธี ใจศรี ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ วิหารหลวงวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน

เนื่องในวันเข้าพรรษาและช่วงฤดูพรรษากาลตลอดทั้ง 3 เดือน พุทธศาสนิกชนชาวไทยถือเป็นโอกาสอันดีที่จะบำเพ็ญกุศลด้วยการเข้าวัดทำบุญใส่บาตร ฟังพระธรรมเทศนา ซึ่งสิ่งที่พิเศษจากวันสำคัญอื่นๆ คือ มีการถวายผ้าอาบน้ำฝนแก่พระสงฆ์เพื่อใช้สำหรับการอยู่จำพรรษาตามพระธรรมวินัยตลอดระยะเวลา 3 เดือน รวมถึงการถวายเทียนพรรษา ซึ่งในอดีตไม่มีไฟฟ้า จึงต้องใช้แสงสว่างจากเทียนในการปฏิบัติกิจของสงฆ์ช่วงค่ำคืน เช้ามืด หรือพลบค่ำ ในปัจจุบันจะมีพิธีหล่อเทียนที่วัด และแห่เทียนพรรษาเพื่อจารึกไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม นอกจากนี้เชื่อกันว่าผู้ถวายเทียนจะได้รับอานิสงส์ให้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเหมือนแสงสว่างของดวงเทียน

******************************************************************************