เทศบาลเมืองลำพูนร่วมพิธีถวายเทียนพรรษามหามงคลเพื่อแผ่นดิน ปี 2565

วันที่ 17 กรกฎาคม 2565 คุณฐาปนา รักติประการ รองราชเลขาธิการของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษา ทรงพระกรุณาอธิษฐานจิตอนุโมทนา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการถวายเทียนพรรษามหามงคลเพื่อแผ่นดิน ปี 2565 โดยน้อมถวาย ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน โดยมี พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเทศบาลเมืองลำพูน โดย นางทิพย์วรรณ ความสุข เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว โดยถือปฏิบัติตามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

********************************************************************