เทศบาลเมืองลำพูนต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลพระแท่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลพระแท่น จังหวัดกาญจนบุรี นำโดย นายทรงศักดิ์  โชตินิติวัฒน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลตำบลพระแท่น จำนวน 15 คน เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการดำเนินการโครงการต่างๆ  ซึ่งเทศบาลเมืองลำพูนได้นำเสนอพร้อมบรรยายสรุป เทศกาลโคมเมืองลำพูนที่เป็นโครงการสำคัญช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ ด้านการท่องเที่ยวและพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนของเมืองลำพูน