เทศบาลเมืองลำพูนรับการตรวจประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2565

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการตรวจประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2565 จากกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการพัฒนารูปแบบการเสริมประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืน ผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO Conference) ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมคุณธรรม 27 สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน

*************************************************************************************