เทศบาลเมืองลำพูนร่วมพิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติฯ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น. จังหวัดลำพูนจัดพิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติฯ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน

“อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมี พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และเทศบาลเมืองลำพูน โดย นางทิพวรรณ ความสุข เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เข้าร่วมพิธีดังกล่าวฯ ณ พระวิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ถือเป็นปีมหามงคลยิ่งที่พสกนิกรชาวไทยจะได้ร่วมกันสร้างความดีถวายแด่พระองค์ และเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ได้ทรงงานอย่างหนักเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และนำความผาสุกร่มเย็นไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี