เทศบาลเมืองลำพูนให้การต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม จังหวัดกำแพงเพชร

 

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง เทศบาลเมืองลำพูน โดย นางสาวสุทธิณี สุริยกุล ณ อยุธยา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง นางสาวอัมพิการ สุวรรณจันทร์ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งจัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยนำคณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาและครูในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุมเพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในแบบต่างๆ ซึ่งคณะได้ให้ความสนใจการจัดการเรียนการสอนพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษด้วยระบบถอดรหัสเสียงและตัวอักษร(Phonemic&Phonics) และได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเทศบาลเมืองลำพูนเรื่องแนวทางการพัฒนาการศึกษาในระบบภาษาอังกฤษให้ทันสมัยมากขึ้น

********************************************************************