เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ปรับปรุงภูมิทัศน์ วัดสวนดอก น้อมถวายเพื่อเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลำพูน จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” เพื่อทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดสวนดอก (วัดที่เข้าร่วมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข) เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

******************************************