เทศบาลเมืองลำพูน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เทศบาลเมืองลำพูน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวาย  เป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาประชาราษฎร์

นำโดย นายสิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการ  กอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา พนักงานเทศบาล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ร่วมถวายความเคารพและถวายพระพรชัยมงคล ผู้ร่วมพิธีต่างร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีอย่างพร้อมเพรียงกันเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

จากนั้น  เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมแรงร่วมใจด้วยพลังแห่งความรักความความสามัคคีในกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในเวลาต่อมา นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ บริเวณสวนสาธารณกู่ช้าง(สวนม๋วนใจ๋) โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อความเรียบร้อยสวยงามในพื้นที่ดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการใช้ สวนสาธารณกู่ช้างเป็นสถานที่ออกกำลังกาย และพักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชนใช้ร่วมกัน อย่างยั่งยืนต่อไป