เทศบาลเมืองลำพูนจัดประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลเมืองลำพูน ครั้งที่ 3 / 2565

วันที่ 17 สิงหาคม 2565  ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 17 เทศบาลเมืองลำพูน นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยนางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองลำพูน , ผู้อำนวยการกองและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลเมืองลำพูน โดยร่วมกันพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการต่ออายุสัญญาเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย บริเวณตลาดโต้รุ่งข้างลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี และ พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประมูลเช่าอาคารซุ้มขายดอกไม้ บริเวณลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี