เทศบาลเมืองลำพูนให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

 

วันที่ 19 -20 สิงหาคม 2565 เทศบาลเมืองลำพูนให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดย ดร.เปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และสภาวัฒนธรรมชุมชนของเทศบาลนครพิษณุโลก เยี่ยมชมการดำเนินงาน พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนนโยบายการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ ด้วยสื่อพหุวัฒนธรรม ข่วงพันปี@ลำพูน และการบริหารจัดการพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมข่วงคนเตียวของเทศบาลเมืองลำพูน โอกาสนี้ นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ร่วมต้อนรับ พร้อมกล่าวถึงทิศทางการดำเนินงานและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของเมืองลำพูนในภาพรวม
ปัจจุบัน เทศบาลเมืองลำพูนได้ผลักดันแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่โดดเด่นบนพื้นที่ถนนรถแก้ว ที่จัดจำหน่ายสินค้าจากคนในชุมชน ในชื่อ “ข่วงพันปี@ลำพูน” และ“ข่วงคนเตียวลำพูน” เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการซึ่งเป็นคนทั้งในและนอกพื้นที่มีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าประเภทต่างๆโดยเฉพาะสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นอันทรงคุณค่ามีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใคร
คณะจากเทศบาลนครพิษณุโลก ได้ร่วมศึกษาแนวทางจากการเยี่ยมชมและลงพื้นที่ดำเนินการของข่วงพันปี@ลำพูน และข่วงคนเตียวของเทศบาลเมืองลำพูน โดยกล่าวชมการดำเนินงานของเทศบาลพร้อมนำไปเป็นตัวอย่างเพื่อปรับใช้กับการบริหารจัดการพื้นที่ของเทศบาลนครพิษณุโลก โดยการหาจุดเด่นในพื้นที่และดึงเอาทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่เดิมมาสร้างเศรษฐกิจและรายได้ รวมถึงสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวใหม่ให้หมุนเวียนในพื้นที่ต่อไป