เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่เศรษฐกิจเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน (ลานหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูนหลังเดิม)

วันที่ 30 ส.ค.65 เทศบาลเมืองลำพูน นำโดย นายสิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดต้นไม้และตกแต่งกิ่งไม้บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดลำพูน(หลังเดิม) ให้มีความสวยงาม สะอาด เรียบร้อย เตรียมความพร้อมพื้นที่เศรษฐกิจเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน ในการจัดกิจกรรม“ของดีท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์เมืองลำพูน” ภายใต้โครงการข่วงคนเตียวขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ของเทศบาลเมืองลำพูน ซึ่งกำหนดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการครั้งแรกในวันเสาร์ ที่ 10 กันยายน 2565 นี้ และจัดกิจกรรมต่อเนื่องในทุกวันเสาร์ -อาทิตย์ เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ลานศาลากลางจังหวัดลำพูน (หลังเดิม) โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนในจังหวัดลำพูนเพื่อการพัฒนาย่านใจกลางเมืองเก่าลำพูน ให้มีชีวิตและมีบรรยากาศการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เช่น การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การจำหน่ายสินค้าท้องถิ่น ฯลฯ สามารถต่อยอดและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองลำพูนอย่างยั่งยืนต่อไป

*********************************************************************************