เทศบาลเมืองลำพูนร่วมพิธีแถลงการจัดกิจกรรมงานประเพณี สลากย้อมเมืองลำพูน หนึ่งเดียวในโลก ประจำปี 2565

วันที่ 4 กันยายน 2565 เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วย นางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองลำพูน นำผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีแถลงการจัดกิจกรรมงานประเพณี สลากย้อมเมืองลำพูน หนึ่งเดียวในโลก ประจำปี 2565 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหารจังหวัดลำพูน
สำหรับการจัดงานประเพณี สลากย้อมเมืองลำพูน หนึ่งเดียวในโลก ในปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-10 กันยายน 2565 ซึ่ง ท่านพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน และ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน , นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน , นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ,คุณยุรีพรรณ แสนใจยา ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง ,นายพงษ์เทพ มนัสตรง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ร่วมแถลงข่าวและรายละเอียดกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจ พร้อมการแสดงที่ศิลปวัฒนธรรมที่สวยงามในพิธีฯ อาทิ การแสดงชุด แต้มสลากด้วยแสงสี ,การแสดงชุด สวยดอก ความเชื่อและแรงศัทธา
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถร่วมงานประเพณี สลากย้อมเมืองลำพูน หนึ่งเดียวในโลก ประจำปี 2565
ได้ ระหว่างวันที่ 4-10 กันยายน 2565 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน