เทศบาลเมืองลำพูนเปิดอาคารเฮือนศิลปินหริภุญชัย ถ่ายทอดเรื่องราวการทำโคมล้านนา ผ่านนิทรรศการ “โคม กุญแจเปิดเมืองลำพูน”

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธาน พิธีเปิดโครงการเฮือนศิลปินหริภุญชัย ครั้งที่ 20 ภายใต้ชื่องาน “โคม กุญแจเปิดเมืองลำพูน” เพื่อเป็นการเปิดตัวและประชาสัมพันธ์ผลงานของศิลปินคนลำพูน ในการนี้ นางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองลำพูน ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดแสดงนิทรรศการ จากนั้น นายกเทศมนตรีเมืองลำพูนได้มอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติให้กับศิลปิน พร้อมตัดริ้บบิ้นเปิดการจัดนิทรรศการ ในครั้งที่ 20 “โคม กุญแจเปิดเมืองลำพูน”อย่างเป็นทางการ

โครงการเฮือนศิลปินหริภุญชัยนั้น จัดขึ้นครั้งแรกใน ปี พ.ศ.2555 โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของศิลปินได้นำผลงานศิลปะแขนงต่างๆ มาจัดแสดงเพื่อเปิดตัวประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวได้รับชม ณ อาคารเฮือนศิลปินหริภุญชัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับการจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 20 ภายใต้นิทรรศการ “โคม กุญแจเปิดเมืองลำพูน” บอกเล่าเรื่องราวของการทำโคมล้านนา ทั้งการใช้วัสดุ อุปกรณ์ วิธีการและขั้นตอน รวมถึงชนิด ของโคม เอกลักษณ์และความโดดเด่นสวยงามเฉพาะตัว

ที่สำคัญเทศบาลเมืองลำพูน ยังให้การสนับสนุนและฝึกการทำโคมให้กับผู้สนใจ โดยอาศัยทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่เดิมมาพัฒนาทักษะและฝีมือให้คนในชุมชน เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพและรายได้จากการทำโคมผ่านการจัดเทศกาลโคมซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็น ที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวทั่วประเทศ จึงถือเป็นสัญลักษณ์และเป็นกุญแจเปิดเมืองลำพูนที่สำคัญ ในฐานะ “ลำพูนเมืองแห่งโคม” เพื่อสร้างมิติใหม่แห่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ การจัดแสดงนิทรรศการ “โคม กุญแจเปิดเมืองลำพูน” เริ่มจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2565 เป็นต้นไป ณ เฮือนศิลปินหริภุญชัย ด้านหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหารจังหวัดลำพูน ทุกวันอังคาร – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น. ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อร่วมเป็นกำลังใจและสนับสนุนผลงานศิลปะของคนลำพูนต่อไป