เทศบาลเมืองลำพูน!! จัดกิจกรรมดีๆ ข่วงคนดาต้นสลาก 8-10 ก.ย65 “สู่ข่วงคนเมืองลำพูน”

 

เทศบาลเมืองลำพูน เชิญชวนร่วมกิจกรรม “ข่วงคนดาต้นสลากย้อม” ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2565 ณ ศาลากลางเก่า จังหวัดลำพูน