เทศบาลเมืองลำพูนจัดพิธีเปิด “ข่วงคนดาต้นสลาก”ในงานประเพณีสลากย้อมเมืองลำพูน หนึ่งเดียวในโลก ประจำปี 2565

 

วันที่ 8 กันยายน 2565 เทศบาลเมืองลำพูนได้จัดพิธีเปิด “ข่วงคนดาต้นสลาก” บนถนนอินทยงยศ หน้าศาลากลางจังหวัดลำพูนหลังเก่า เนื่องในงานประเพณี สลากย้อมเมืองลำพูน หนึ่งเดียวในโลก ประจำปี 2565 ร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีที่เก่าแก่ของจังหวัดลำพูน ต่อยอดคุณค่าทางวัฒนธรรม ส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน โดยได้รับความเมตตาธรรม ท่านพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน และหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน

ในช่วงพิธีเปิด นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม “ข่วงคนดาต้นสลาก” และได้รับเกียรติจาก นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กล่าวเปิดกิจกรรม “ข่วงคนดาต้นสลาก” อย่างเป็นทางการ

นอกจากความสวยงามของต้นสลากย้อมแล้ว สีสีนของพิธีเปิด”ข่วงคนดาสลากย้อม”ในครั้งนี้คือการแสดงโชว์ผสมแสง สี เสียง ชุด “สลากย้อมเมืองลำพูน หนึ่งเดียวในโลก” ที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงาน

สำหรับงานประเพณีสลากย้อมเมืองลำพูน หนึ่งเดียวในโลก กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่
4 -10 กันยายน 2565 นี้
ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน