เทศบาลเมืองลำพูนร่วมขบวนแห่ต้นสลากย้อม เนื่องในงานประเพณี “สลากย้อมเมืองลำพูน หนึ่งเดียวในโลก” ประจำปี 2565

วันที่ 9 กันยายน 2565 เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมปล่อยขบวนแห่สลากย้อมเมืองลำพูน เนื่องในงานประเพณีสลากย้อมเมืองลำพูน หนึ่งเดียวในโลก ประจำปี 2565 ซึ่งได้รับเมตตาธรรม จากท่านพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหารจังหวัดลำพูน และได้รับเกียรติจาก นายวรยุทธ์ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปล่อยขบวนแห่สลากย้อมเมืองลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน

โดยเทศบาลเมืองลำพูนได้นำคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา พนักงานเทศบาล พนักงานครู นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูนพร้อมประชาชนในเขตเทศบาลฯ ร่วมขบวนแห่ครัวทานต้นสลากย้อมของเทศบาลเมืองลำพูน โดยเคลื่อนขบวนจากหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน เข้าสู่วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหารจังหวัดลำพูน ผ่านถนนอินทยงยศ อย่างยิ่งใหญ่สวยงาม เป็นภาพประวัติศาสตร์แห่งความประทับใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว

ประเพณีสลากย้อมเมืองลำพูน เป็นการทำบุญประจำปีก่อนออกพรรษา คนล้านนามักจะจัดทานสลากภัตรในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 ในอดีตสลากย้อมเป็นการถวายทานเพื่อเป็นพุทธบูชาของหญิงสาว และเชื่อกันว่าการถวายสลากย้อมของหญิงสาวจะได้รับอานิสงส์ผลบุญสูงยิ่ง เทียบเท่ากับการบวชของผู้ชาย นับเป็นประเพณีที่สะท้อนถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนา และจัดกิจกรรมเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาวลำพูนในอดีตและเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 10 กันยายน 2565 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน