เทศบาลเมืองลำพูน จัดพิธีเปิดโครงการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่เศรษฐกิจเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน กิจกรรม “ของดีท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์เมืองลำพูน

วันที่ 10 กันยายน 2565 เทศบาลเมืองลำพูน จัดพิธีเปิดโครงโครงการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่เศรษฐกิจเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน กิจกรรม “ของดีท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์เมืองลำพูน ณ ลานศาลากลางจังหวัดลำพูนหลังเดิม ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นางปนัดดา เนาวรัตน์ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวดลำพูน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน และนายกเทศมนตรีในจังหวัดลำพูน ร่วมพิธี

ซึ่งนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่เศรษฐกิจเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน ภายใต้โครงการข่วงคนเตียวขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองลำพูน จากนั้น นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมตัดริ้บบิ้นเพื่อเปิดกิจกรรม “ของดีท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์เมืองลำพูน อย่างเป็นทางการด้วยมีการแสดงจินตลีลาประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ จากโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ และการแสดงดนตรโฟล์คซอง จากโรงเรียนเมธีวุฒิกร จังหวัดลำพูน

เทศบาลเมืองลำพูน ได้รับความร่วมมือ จากหน่วยงานในจังหวัดลำพูน เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน , พาณิชย์จังหวัดลำพูน , วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน , สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน , สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน ,สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน , สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน , สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน และเทศบาลในจังหวัดลำพูน โดยร่วมคัดสรรผลิตภัณฑ์ “ของดี” แต่ละตำบล เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ กว่า 100 ร้านค้า และกิจกรรมอื่นอีกมากมาย รวมถึง การแสดงของประชาชน และเยาวชนคนรุ่นใหม่ ,การแสดงสาธิตและการจำหน่ายสินค้าพื้นบ้าน ของดีแต่ละชุมชนท้องถิ่น 8 อำเภอ

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองลำพูนมุ่งมั่นพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่เศรษฐกิจเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน ภายใต้โครงการข่วงคนเตียวขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองลำพูน บนพื้นที่บริเวณใจกลางเมืองลำพูน ให้มีกิจกรรมที่สอดคล้องเหมาะสมกับการอนุรักษ์เมืองเก่า กระตุ้นให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มใหม่กลางเมืองลำพูน เพื่อต่อยอดสร้างเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองลำพูนอย่างยั่งยืน ประชาชนสามารถร่วมกิจกรรมและอุดหนุนสินค้าได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 17.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูนหลังเดิม