เทศบาลเมืองลำพูนลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำกวงและพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองลำพูน

วันที่ 12 กันยายน 2565 เทศบาลเมืองลำพูน โดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำกวงและพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยจากฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ รวมทั้งปริมาณฝนสะสมต่อเนื่อง ที่อาจทำให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขัง โดยลงพื้นที่บริเวณสะพานข้ามลำน้ำกวง เชื่อมต่อซอยชุมชนบ้านหลวย พร้อมตรวจสอบและสอบถามประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่บริเวณพื้นที่ติดสะพานและแม่น้ำ เบื้องต้นพบว่าสถานการณ์เป็นปกติและไม่มีน้ำท่วมขัง ทั้งนี้ ฤดูฝนของประเทศไทยยังคงมีต่อเนื่องไปอีกระยะเวลาหนึ่ง เทศบาลเมืองลำพูนจึงขอให้ประชาชนโปรดระมัดระวังฝนที่ตกต่อเนื่องสะสม และหมั่นติดตามสถานการณ์ รวมถึงสภาพอากาศประจำวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาและจังหวัดลำพูนต่อไป

****************************************************************