เทศบาลเมืองลำพูนจัดพิธีเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ประจำปี 2565

วันที่ 20 กันยายน 2565 นายสิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน นำคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา พนักงานเทศบาล พนักงานครู ร่วมประกอบพิธีทางศาสนา ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระนางจามเทวี ประจำปี 2565 โดยพระสงฆ์ในพิธีจำนวน 9 รูป เดินรับบิณฑบาตจากคณะศรัทธาประชาชนที่มาร่วมพิธี ณ ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี

จากนั้น นายสิริวุฒิ คำธิตา ได้นำคณะผู้บริหารและผู้ร่วมพิธี ถวายมาลัยข้อพระกรและเครื่องราชสักการะพระนางจามเทวีตามลำดับ สำหรับการจัดพิธีเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวี เทศบาลเมืองลำพูนถือเอาวันทางจันทรคติ วันแรม 10 ค่ำเดือน 10 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติของพระนางจามเทวี ในปีนี้ ตรงกับวันอังคาร ที่ 20 กันยายน 2565 จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อนครหริภุญชัย ทั้งยังเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาคุณ เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและบ้านเมืองสืบไป

********************************************************************************