ชมรมลูกหลานพระนางจามเทวี จัดพิธีเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ประจำปี 2565

(ช่วงค่ำ) วันที่ 20 กันยายน 2565 ณ ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี  นายสิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน นำคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา และพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ประจำปี 2565  โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีฯ นางพรพิมล คำธิตา ประธานชมรมลูกหลานเจ้าแม่จามเทวี กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดพิธีฯ  ซึ่งมีประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมเป็นจำนวนมาก

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประกอบพิธีบวงสรวง ถวายเครื่องราชสักการะ เพื่อเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวี  และรับชมการฟ้อนเล็บ จากกลุ่มคณะช่างฟ้อนลูกหลานพระนางจามเทวี  สำหรับการจัดพิธีเทิดพระเกียรติในครั้งนี้ เทศบาลเมืองลำพูน ถือเอาวันทางจันทรคติ วันแรม 10 ค่ำเดือน 10 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติของพระนางจามเทวีในปีนี้ ตรงกับวันอังคาร ที่ 20 กันยายน 2565 จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อนครหริภุญชัย ทั้งยังเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาคุณ  เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและบ้านเมืองสืบไป