เทศบาลเมืองลำพูนเปิดเทศกาลโคมหลากสี สักการะพระนางจามเทวี ประจำปี 2565

วันที่ 26 กันยายน 2565 เทศบาลเมืองลำพูนจัดพิธีเปิดกิจกรรมแขวนโคม สักการะพระนางจามเทวี ประจำปี 2565 โดยจัดขบวนแห่โคมหลากสี จากบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขาม จังหวัดลำพูน เคลื่อนขบวนเข้าสู่ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ในการนี้ นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน ,ประธานกรรมการชุมชน, ปลัดเทศบาลเมืองลำพูน ,รองปลัดเทศบาล, ผู้อำนวยการกอง,ผู้อำนวยการสถานศึกษา, พนักงานเทศบาล, พนักงานครู และพนักงานจ้าง ร่วมขบวนแห่โคมโดยพร้อมเพรียงกัน

จากนั้น นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน นำผู้ร่วมพิธีกล่าวคำบูชาถวายโคม แด่พระนางจามเทวีและแขวนโคมสักการะตามลำดับ ถือเป็นการเริ่มต้นเทศกาลโคมหลากสี สักการะพระนางจามเทวีประจำปี 2565 อย่างเป็นทางการ เทศกาลโคมเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีลอยกระทงหรือประเพณี ยี่เป็ง ซึ่งปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลายาวนาน เป็นภาพสะท้อนถึงความศรัทธาต่อพระนางจามเทวีองค์ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญชัย ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวลำพูนและประชาชนทั่วไป

ความน่าสนใจของเทศกาลโคมหลากสีในปีนี้ คือการประดับไฟให้สว่างไสวในรูปแบบของ ตัว 12 นักษัตรที่สวยงามสดใส คอยต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาแขวนโคม ร่วมกิจกรรมสืบสานเทศกาลโคมหลากสี สักการะพระนางจามเทวี และประเพณีลอยกระทงจังหวัดลำพูน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย และสะท้อนภาพลักษณ์ความเป็นเมืองบุญแห่งล้านนา โดยสามารถร่วมบูชาและถวายโคมได้ตั้งแต่บัดนี้ไป จนถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 นี้ ที่ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี จังหวัดลำพูน

****************************************************************************************