ข่วงคนเมือง@ข่วงพันปี กิจกรรมดีๆที่ต้องบอกต่อ

ข่วงคนเมือง@ข่วงพันปี กิจกรรมดีๆ ที่เทศบาลเมืองลำพูนร่วมกับหน่วยงานหลายภาคส่วนในจังหวัดลำพูน เปิดตัวบนพื้นที่ศาลากลางจังหวัดลำพูนหลังเก่า ภายใต้โครงการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่เศรษฐกิจเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน เชิญชวนคนเมือง เลือกชม เลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่น่าสนใจ ของแต่ละอำเภอในจังหวัดลำพูน อาทิ สินค้าเกษตรปลอดภัย และสินค้าอุปโภค บริโภคจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน เสื้อผ้า และอาหารพื้นถิ่นรสชาติอร่อย เพลิดเพลินกับการเดินเที่ยวที่ได้ทั้งความสุข ความสนุกสนาน และสุขภาพที่ดีที่ทุกคนสัมผัสได้ จัดขึ้นทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น. ณ ลานวัฒนธรรม ศาลากลางจังหวัดลำพูนหลังเก่า
ข่วงคนเมือง@ข่วงพันปี กิจกรรมดีๆบนพื้นที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ต่อยอดคุณค่าทางวัฒนธรรม เพียงเดินจากข่วงพันปี@ลำพูน ลัดเลาะผ่านซอยเล็กๆข้างศาลากลางจังหวัดลำพูน ท่านจะได้พบกับกิจกรรมข่วงคนเมือง ที่ไม่ใช่เพียงแค่สถานที่จำหน่ายสินค้า แต่เป็นลานกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทุกกลุ่ม ได้แสดงความสามารถที่หลายหลาก อาทิ การแสดงทางวัฒนธรรม การแสดงดนตรีโฟล์คซอง และกิจกรรมที่น่าสนใจอื่นๆอีกมากมายในแต่ละสัปดาห์
ข่วงคนเมือง@ข่วงพันปี จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่อยากมีพื้นที่แสดง ความสามารถอย่างสร้างสรรค์ทั้งด้านศิลปะวัฒนธรรม ดนตรี สามารถติดต่อได้ที่งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองลำพูน หมายเลขโทรศัพท์ 053511013 ต่อ110 หรือดูรายละเอียดกิจกรรมของแต่ละสัปดาห์เพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลเมืองลำพูน แล้วพบกันที่ข่วงคนเมือง@ข่วงพันปี ลานวัฒนธรรม ศาลากลางจังหวัดลำพูนหลังเก่า
.