เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมให้การต้อนรับ นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน คนใหม่

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 เทศบาลเมืองลำพูน โดย นางทานตะวัน  อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองลำพูน พร้อมด้วย นายธนกฤต สุวรรณพรหม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลลำพูน ร่วมให้การต้อนรับ นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เข้าสักการะพระนางจามเทวี องค์ปฐมกษัตริย์แห่งเมืองลำพูน พร้อมถวายโคมสักการะตามลำดับ ณ ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนและเพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นได้เข้าสักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ โบราณสถาน กู่ช้าง กู่ม้าซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอีกแห่งหนึ่งที่ชาวลำพูน โดยมี นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน และหัวหน้าหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น