นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

วันที่ 6 ตุลาคม 2565 เทศบาลเมืองลำพูน นำโดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วย นางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการปลัดเทศบาลเมืองลำพูน และคณะผู้บริหารเทศบาล ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ณ ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดลำพูน

*****************************************************************************************