เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมแถลงข่าวเทศกาล “โคมแสนดวงที่เมืองลำพูน” ประจำปี 2565

วันที่ 14 ตุลาคม 2565 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ร่วมงานแถลงข่าว การจัดงาน “เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน ประจำปี 2565”โดยความร่วมมือระหว่างวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร,องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน, เทศบาลเมืองลำพูน,สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน บรรยากาศการแถลงข่าว ได้รับความเมตตาธรรมจากท่านพระเทพรัตนนายก  เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ กล่าวถึง ความเป็นมาของการจัดงานและอานิสงส์ในการถวายโคม การบูชาโคม และการจัดกิจกรรมขบวนแห่โคม

นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวถึง นโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยว

นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กล่าวถึง การฝึกอบรมโคมในปีที่ผ่านมา และการสนับสนุนกิจกรรมในช่วงเทศกาลยี่เป็ง

นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน กล่าวถึง งานของงเทศบาลเมืองลำพูนปีนี้ ทำอะไรบ้าง และชาวบ่านในเขตชุมชนได้อะไรบ้าง

ว่าที่ร้อยเอก ปาลพล ตาปิง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง กล่าวถึง การมีส่วนร่วมในการทำโคม และการจัดงานในช่วงเทศกาลยี่เป็งที่ให้นักท่องเที่ยวได้ไปเยี่ยมชมในงาน

นายพงษ์เทพ มนัสตรง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน กล่าวถึง ภาพรวมของงานทั้งหมดในการจัดงานในปีนี้ การมีส่วนร่วมของชุมชนกับวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ

โดยจะมีการจัดกิจกรรมขบวนแห่โคมอย่างยิ่งใหญ่สวยงาม ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 นี้ เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน เป็นส่วนหนึ่งของงานประเพณีลอยกระทง หรือประเพณียี่เป็งที่ปฏิบัติสืบทอดมายาวนาน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาพระธาตุหริภุญชัย และถวายสักการะพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งเมืองลำพูน ตลอดจนส่งเสริมประเพณีอันดีงามและการท่องเที่ยวของจังหวัด เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน จึงไม่ได้เป็นแค่เทศกาลท่องเที่ยวที่งดงาม แต่ยังแฝงถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ทั้งเรื่องความศรัทธา และขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม ตลอดจนเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างแท้จริง จึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวเมืองลำพูน เมืองบุญหลวงของล้านนา พร้อมบูชาประทีปโคมไฟให้สว่างไสวพร้อมกันนับแสนดวงกับเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหารจังหวัดลำพูน